Opiskelu alalle

Leipurimaajoukkue

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa elintarvikealan perustutkinnon, jossa voi suuntautua leipomoalaan. Tutkinto on leipuri-kondiittori.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena sekä ammatillisena aikuiskoulutuksena näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös leipomoteollisuuden, leipurin ja kondiittorin ammattitutkinnot sekä leipurimestarin ja kondiittorimestarin erikoisammattitutkinnot.

Oppia voi hakea myös ulkomaisista konditoriaoppilaitoksista.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tutkinnon insinööri (AMK) bio- ja elintarviketekniikkaan suuntautuen.

Yliopistotasoista koulutusta elintarviketieteissä järjestetään Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Alempi korkeakoulututkinto on elintarviketieteiden kandidaatti, ylempi elintarviketieteiden maisteri.

Henkilökohtaisen ammattitaidon ja luovuuden kehittämiseksi leipomoalalla järjestetään kansallisia ja kansainvälisiä taito- ja työnäytekilpailuja erilaisten leipomotuotteiden valmistuksessa.


Esimerkkejä alan ammateista
Opintoluotsi
 

Lähde: Ammattinetti