PTT-ennuste: Ruuan hinnannousun ennustetaan hellittävän vasta loppuvuodesta

18.4.2023

Ruuan hinta nousee tänä vuonna edelleen yleistä inflaatiota nopeammin, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n ennuste. Taustalla vaikuttaa etenkin yleinen kustannustason nousu viime vuosien aikana. Ruuan kuluttajahinnat nousevat noin 7,5 prosenttia, mikä on selvästi viime vuotta vähemmän.

”Ruuan kuluttajahintojen nousupaineet hellittävät vasta vähitellen. Kustannusten nousu ruokaketjussa on ollut poikkeuksellisen raju, ja se näkyy viiveellä kuluttajahinnoissa, kun hintamuutoksia viedään läpi koko ruokaketjun matkalta. Tänä vuonna myös korkojen nousu sekä tehdyt palkkaratkaisut näkyvät ruokaketjunkin kustannuksissa”, sanoo PTT:n tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg.

Ruuan kuluttajahintojen nousu jatkuu tänä vuonna yleistä inflaatiokehitystä nopeampana, mutta nousuvauhti kuitenkin hidastuu asteittain viime vuoteen verrattuna. Ruuan hinta, sisältäen elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat, nousee tänä vuonna keskimäärin 7,5 prosenttia, kun yleisesti kuluttajahinnat nousevat PTT:n ennusteen mukaan noin viisi prosenttia. PTT ennustaa viljatuotteiden ja leivän hinnanmuutokseksi tänä vuonna 8 % ja ensi vuonna -2 %.  Lihan osalta vastaavat muutokset ovat 7,5 % ja    – 1 % sekä maitotuotteiden, juuston ja kananmunien 9 % ja -1 %.

PTT:n tekemä ennuste perustuu oletukseen, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu nykyisellään. Pahin shokki on jo koettu, ja markkinat sopeutuvat valitsevaan tilanteeseen. Sodan tilannekuva voi kuitenkin muuttua nopeasti, mistä voi seurata markkinahäiriöitä.

Elintarviketeollisuuden suhdannenäkymä on edelleen verraten heikko. Talouden epävarmuus ja yleinen kustannustason nousu rasittavat toimialaa, ja ruuan hinnan nousu sekä kysynnän muutokset heikentävät teollisuuden tuotanto-odotuksia ja myyntiä. Heikohko näkymä hidastaa myös investointien toteutusta. Ensi vuotta kohden kustannusten ja hintojen nousupaineet hellittävät, mikä parantaa suhdannenäkymiä.

Kuluttajien hintatietoisuus on lisääntynyt. Kotitaloudet reagoivat hintojen nousuun sopeuttamalla ostoskorinsa sisältöä. Kysyntää kohdistuu yhä enemmän edullisemman hintakategorian tuotteisiin, ja kaupan omien merkkituotteiden myynti kasvaa. Samansuuntaista kehitystä on nähtävissä laajemmin Euroopassa.

Maatiloille vuosi 2022 oli äärimmäisen vaikea tuotantopanosten rajun hinnannousun vuoksi. Lannoitteiden hinnat kohosivat yli 80 prosenttia, ja sähkön hinnasta ja riittävyydestä oli suuria huolia erityisesti syksyllä sekä alkutalvesta. Tänä vuonna tuotantopanosten hinnat laskevat merkittävästi, mutta kustannustaso jää kuitenkin aikaisempia vuosia korkeammaksi, mikä heikentää kannattavuutta etenkin kotieläintiloilla. Maatalouden kannattavuus pysyy heikkona, ja tilojen väliset erot taloustilanteessa suurenevat.

Ruuan kulutustottumuksissa tapahtuu niin ikään muutoksia. Sian- ja naudanlihan kulutus vähenee, ja siipikarjanlihan kasvaa hienoisesti. Nestemäisten maitovalmisteiden kulutus laskee, ja samalla kasvipohjaisten välipalatuotteiden suosio jatkuu. Valmisruokien suosio on kasvanut viime vuosina merkittävästi.

Koko ennuste on julkaistu PTT:n sivuilla osoitteessa https://www.ptt.fi/ennusteet/maa-ja-elintarviketalous-kevat-2023/