Jäsentapahtumat

Seuraavat Leipuripäivät pidetään Vaasassa 12.-14.8.2022.

Tervetuloa!

 

 

VUOSIKOKOUKSESSA 14.8.2021 TEHTYJÄ PÄÄTÖKSIÄ  

 

Suomen Leipuriliitto ry:n vuosikokous pidettiin 14.8.2021 Hotelli Kalastajatorpalla Helsingissä. Kuvia vuosikokoustapahtumasta löydät TÄÄLTÄ

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Etelä-Suomen Leipomoyrittäjät ry:n pj. Mika Gilan (Kakkutalo Gilan Oy). Vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Nina Ekberg-Tkaczick (Ekberg 1852 Oy Ab) ja Kai Schulz.   

Vuosikokouksessa tehtiin mm. seuraavia päätöksiä:

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi vuosille 2022-2024 valittiin Kari Meltovaara (Leipomo Rosten Oy). Puheenjohtajakausi on Kari Meltovaaran toinen (nykyinen kausi on 2019-2021).

Valtuuskunnan puheenjohtaja

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Jari Elonen, (Elonen Oy Leipomo), Jämsä.

Valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Anttu Rautio, (Kotileipomo Siiskonen Oy), Mikkeli.

Valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on vuoden mittainen eli ns. vuosikokouksesta vuosikokoukseen.

Valtuuskunnan jäsenet

Päätettiin, että valtuuskunnan jäsenenä toimii kunkin paikallisyhdistyksen (14 kpl) puheenjohtaja. Paikallisyhdistyksen puheenjohtajan estyessä osallistumasta valtuuskunnan kokoukseen, kunkin paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja voi toimia valtuuskunnan äänivaltaisena jäsenenä.

Leipuriliiton tilintarkastaja vuodelle 2022

Tilintarkastajaksi valittiin Sauli Salmi KHT ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Leipuriliiton jäsenmaksut vuonna 2022

Päätettiin, että Leipuriliiton jäsenmaksu perustuu edelleen sekä yrityksen/konsernin liikevaihtoon perustuvaan perusjäsenmaksuun että työntekijäkohtaiseen jäsenmaksuun

 

Yrityskohtainen jäsenmaksu

Liikevaihto/milj. €                                  Perusjäsenmaksu/€

yli 50                                                              5 000

yli 15                                                              1 500

yli 10                                                              1 200

yli 5                                                                   900

yli 1,5                                                                600            

alle 1,5                                                              350

 

Työntekijäkohtainen jäsenmaksu: 18 €/työntekijä.

Päätettiin, että työntekijäkohtaisen jäsenmaksun osalta noudatetaan edelleen samaa periaatetta kuin aikaisemminkin eli työntekijäkohtaista jäsenmaksua maksetaan niistä yrityksen työntekijöistä, joihin sovelletaan

-                     leipomoiden työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta,

-                     elintarvikealan toimihenkilöiden työehtosopimusta,

-                     elintarvikealan autonkuljettajien työehtosopimusta sekä

-                     yrityksen ylemmistä toimihenkilöistä

Osa-aikaiset: Esimerkiksi 2 x 50% = 1 kokoaikainen (henkilötyövuosina).

Leipuriliiton minimijäsenmaksu: 400 €

Yritykset, joiden liikevaihto on alle 1,5 milj. euroa ja joihin sovelletaan muita kuin yllä mainittuja (ETL:n neuvottelemia) työehtosopimuksia, minimijäsenmaksu on kuitenkin 250 euroa

Liittymismaksu: 100 euroa

Henkilöjäsenmaksu: 75 euroa

Päätettiin, että konserniyritykset maksavat vain yhden perusmaksun, mutta työntekijämaksu maksetaan kaikista konsernin leipomotoimintaan kuuluvista työntekijöistä.

Päätettiin, että yritykset voivat valintansa mukaan maksaa Leipuriliiton jäsenmaksun joko kerralla tai kahdessa erässä, puolet helmikuun lopussa ja toisen puolen viimeistään toukokuun lopussa.

Jäsenmaksujen tuotoksi arvioitiin 155 000 euroa.

Edellä mainitusta jäsenmaksusta Leipuriliitto tilittänee  jäsen- ja yhteistoimintamaksuja muille tahoille, kuten Leipätiedotus ry:lle, ETL ry:lle, Suomen Yrittäjät ry:lle, Kansainvälisille järjestöille (AIBI, CEBP, (UIBC), Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR:lle

Vuosikokous vuonna 2022

Vaasan Piirin Leipomoyhdistys ry:n puheenjohtaja Andreas Knip (Andreas Knips Hembageri) esitti kutsun tulla pitämään vuoden 2022 vuosikokousta ensi elokuuksi Vaasaan.

Kutsu otettiin mielihyvin vastaan, joten vuosikokous ja kesäpäivät päätettiin pitää ensi vuonna Vaasassa (12.8-14.8.2022).  

 

 

Tapahtumat