Elintarvikealalle kolmivuotinen työehtosopimus (1.4.2014 – 31.1.2017)

2.12.2013

Elintarviketeollisuusliitto ry ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL hyväksyivät 28.11.2013 neuvottelutuloksen kolmivuotisesta työehtosopimuksesta viidelle elintarvike-alalle: leipomo-, meijeri-, liha-, peruselintarvike- ja panimo-ala. Sopimus noudattaa pääosin työntekijöiden ja työnantajien keskusjärjestöjen sopimaa keskitettyä työllisyys- ja kasvusopimusta ja on voimassa 1.4.2014–31.1.2017.

Työehtosopimusratkaisussa palkkoja korotetaan 1.8.2014 yleiskorotuksena 20 €/kk. Vuonna 2015 palkkoja (1.8.2015) korotetaan 0,4 %. Vuoden 2016 palkankorotukset sovitaan työmarkkinakeskusjärjestöjen toimesta tai ne muodostetaan neljän verrokkialan palkankorotusten tasosta.

Lisäksi 1.4.2014 ja 1.8.2014 tehdään taulukkopalkkoihin vuosina 2012 ja 2013 tekemättä jääneet palkankorotukset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että leipomoalan taulukkopalkat nousevat samalle tasolle, jossa tällä hetkellä työsuhteessa olevien työntekijöiden palkat ovat vuosina 2012 ja 2013 toteutettujen yleiskorotusten jälkeen (taulukkopalkkoja ei ole vuosina 2012 ja 2013 korotettu). Eli uusien työntekijöiden palkkaaminen on jatkossa kalliimpaa, koska työntekijöille tulee maksaa (vähintään) voimassa olevien taulukkopalkkojen mukaisia palkkoja (taulukkopalkka = minimipalkka).

Palkankorotusten osalta kustannusvaikutus on leipomoalan yrityksille tosiasiallisesti korkeampi kuin muiden elintarvikealojen yrityksille. Tämä johtuu siitä, että ainoastaan leipomoalalla maksetaan klo 21-06 tehdystä työstä 100 %:lla korotettua palkkaa. Muilla elintarvikealoilla 100 %:n lisää maksetaan klo 00-06, ja silloinkin vain, jos työntekijä aloittaa työnsä klo 00:n jälkeen mutta ennen klo 6:ta.   

Yllättävää, mutta samalla positiivista, oli työehtosopimusratkaisun  tekoaika. ETL ja SEL sopivat uudesta kolmivuotisesta sopimuksesta noin neljä kuukautta ennen voimassaolevan sopimuksen päättymistä. Sopimuksen tekoajankohta osoittaa, että neuvotteluosapuolet ovat pyrkineet kantamaan  ”kortensa kekoon” elintarviketeollisuuden toimintaedellytysten säilymisen puolesta. Toki sopimus sitoo leipomoalan jo ennestään jäykän, sekä työaikajoustoja että muita joustoja niukasti sisältävän sopimuksen pysymään jäykkänä myös vuoteen 2017 asti. Toisaalta sopimukseen ei tullut uusia kustannuksia lisääviä tai sopimusta jäykistäviä tekstimääräyksiä. Koko Suomen ja suomalaisen leipomoalan taloudellinen tilanne huomioiden kolmivuotista maltillista sopimusta voidaan pitää leipomoalan kannalta kohtuullisena.  Sopimuksella on kuitenkin varmistettu työrauha seuraavan kolmen vuoden ajan.

 

Lisätiedot: toimitusjohtaja Mika Väyrynen, p. 09 148 87302 tai 0400 887 761.