Tutkimus:Itäsuomalaisille kotimaisuus on kaikkein tärkeintä

2.5.2014

Kotimaisen elintarvikkeen poimii ostoskoriinsa 62 % suomalaisista ja herkimmin kotimainen elintarvike valitaan Itä-Suomessa. Käyttötavaroissa ja sisustustuotteissa kotimaisen tuotteen valitsee 37 % suomalaisista. Eniten kotimaisia kodin tavaroita suosivat yli 65-vuotiaat ja itäsuomalaiset.  

Tulokset ovat peräisin Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksesta, joka tehtiin osana Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjaa. Tutkimuksen kohteena oli suomalaisten kuluttajien suhde suomalaisiin tuotteisiin sekä kotimaisuuden merkitys kuluttajien ostopäätöksissä. Taloustutkimukselta tilattu kyselytutkimus toteutettiin maaliskuussa 2014, ja siihen vastasi 1677 16–75-vuotiasta suomalaista kuluttajaa.

Suhteessa kotimaisuuteen on kuluttajien käyttötottumuksissa alueellisia eroja. Itäsuomalaisista 71 prosenttia valitsee ruokakaupassa kotimaisen elintarvikkeen aina tai useimmiten, kun saatavilla on sekä kotimainen että ulkomainen vaihtoehto, kun taas Etelä-Suomessa vastaavan valinnan tekee 56 prosenttia kuluttajista. Keskimäärin 62 prosenttia suomalaisista valitsee aina tai useimmiten kotimaisen elintarvikkeen.

Myös sukupuolten välillä on kulutustottumuksissa selkeitä eroja. Naiset (68 prosenttia) ostavat tutkimuksen mukaan miehiä (55 prosenttia) herkemmin suomalaisia elintarvikkeita. Käyttö- ja sisustustavaroita ostettaessa suomalaisuuden merkitys vähenee, sillä 37 prosenttia suomalaisista valitsee aina tai useimmiten kotimaisen käyttötavaran tai sisustustuotteen, kun vaihtoehtona on myös vastaava ulkomainen tuote. Kuitenkin vain 9 prosenttia valitsee useimmiten ulkomaalaisen käyttötavaran tai sisustustuotteen, kun vaihtoehtona on myös vastaava kotimainen tuote.

Kotimaisten kodin tavaroiden suosiminen on keskimääräistä yleisempää yli 65-vuotiaiden (61 prosenttia) ja itäsuomalaisten (47 prosenttia) keskuudessa.

Kotimaisten tuotteiden ostamisen esteitä kartoitettaessa noin puolet kaikista vastaajista nimesi hinnan. Tämä painottui erityisesti nuorten tekemissä ruokaostoksissa. 16–24-vuotiaista peräti 73 prosenttia nimesi tuotteen hinnan esteeksi suomalaisten elintarvikkeiden ostamiselle.

Muita esteitä suomalaisten tuotteiden suosimiselle olivat tutkimuksen mukaan kotimaisten tuotteiden saatavuus ja niiden laatu.

Kotimaisuus on kuitenkin kuluttajille tärkeä asia etenkin elintarvikkeiden kohdalla, sillä tutkimuksen mukaan vain 9 prosentille suomalaisista elintarviketuotteiden kotimaisuudella ei ole lainkaan merkitystä. Kodin käyttötavaroiden kohdalla 14 prosenttia kuluttajista ei pitänyt kotimaisuutta merkittävänä ostopäätöstä tehdessä.

Suomalaisen Työn Liiton mukaan suomalaisten tuotteiden suosimiselle on vankat kansantaloudelliset perusteet, sillä kotimaisiin tuotteisiin käytetyt eurot auttavat suoraan työllistämään suomalaisia. Elintarvikesektori tuo toimeentulon joko suoraan tai välillisesti lähes 300 000 ihmiselle. Jos jokainen suomalainen ostaisi kuukaudessa 10 eurolla lisää suomalaisia tuotteita ja palveluita, syntyisi Suomeen vuosittain 10 000 uutta työpaikkaa.