Suomen Leipuriliitto ry:n jäsentutkimuksen 2014 tutkimustiedote - Leipuriliiton jäsenet tyytyväisiä omaan liittoonsa

22.5.2014

Kuva 1. Liiton toiminnan tunteminen
Kuva 1. Liiton toiminnan tunteminen
Kuva 2. Liiton toiminnan onnistuminen
Kuva 2. Liiton toiminnan onnistuminen
Kuva 3. Leipuri-lehden onnistuminen
Kuva 3. Leipuri-lehden onnistuminen

Innolink Oy:n tutkimustiedotteen sisältö: 

(LINKKI ALKUPERÄISEEN TUTKIMUSTIEDOTTEESEEN)

 

Suomen Leipuriliitto toteutti alkuvuodesta 2014 jäsentutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä jäsenet ovat omaan liittoonsa eri näkökulmista. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä ja puhelinhaastatteluina. Vastausprosentti oli tasan 50, eli tutkimus edustaa hyvin jäsenkenttää. Suuret kiitokset kaikille palautteensa antaneille!

Tutkimukseen vastasi erikokoisia leipomoalan yrityksiä eri puolilta Suomea. Mukana on sekä pitkäaikaisia jäseniä että liittoon hiljattain liittyneitä eli arvioissa on sekä pitkäjänteisyyttä että ensivaikutelmaa. Vastauskanta edustaakin erinomaisesti jäsenten näkemyksiä. Kaikkiaan vastauksia on 143 kappaletta.

Alan omaan liittoon kuulutaan ennen kaikkea yhteisen edunvalvonnan ja jäsenneuvonnan vuoksi. Kuulumisella halutaan myös edistää alan yhteisiä toimintaedellytyksiä.

Jäsenistö myös tuntee oman liittonsa hyvin: 55 % tuntee toiminnan melko hyvin ja 32 % erittäin hyvin (kuva 1). Selkeästi on havaittavissa myös se, että tuntemisen parantuessa tyytyväisyys liiton toimintaan vahvistuu. Pienet yritykset ovat keskimäärin suuria tyytyväisempiä .

EDUNVALVONNASSA ONNISTUTTU

Edunvalvontaliittojen jäsenten odotukset ovat perinteisesti korkealla, ja näin on Leipuriliitossakin. Erityisen paljon odotetaan TES-asioihin ja lainsäädäntöön vaikuttamiselta sekä puhelinneuvonnalta sekä tulkinnalta lainsäädäntöasioissa.

Leipuriliitto onnistuu jäsentensä tärkeinä pitämissä asioissa erinomaisesti. Liitto saa erinomaiset arviot etenkin jäsenneuvonnasta ja tiedotuksesta. Jäsenneuvonta saa arvosanan 6,0 asteikolla 1-7 (kuva 2).

Liiton henkilökuntaa arvioidaan myös myönteisesti. Yhteistyön koetaan sujuneen varsin moitteettomasti, vain prosentti vastaajista ilmoittaa yhteistyössä ilmenneen joitakin ongelmia. Yli puolet sen sijaan on sitä mieltä, että yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa, ja muiden mielestä melko sujuvaa. Yhteistyö koetaan myös ystävälliseksi ja vuorovaikutteiseksi. Yhteistyön ystävällisyydestä liitto saa jäseniltään arvosanan 6,0 asteikolla 1-7. Kokonaisarvosana toimitusjohtajalle ja liitolle on samalla asteikolla 6,1.

Avoimissa palautteissa kiitellään erityisesti sitä, että liitto on jalkautunut kentälle ja henkilökunta on helposti lähestyttävää.

– Voikin todeta, että Leipuriliitto onnistuu kokonaisuudessaan vastaamaan jäsentensä odotuksiin erittäin hyvin, toteaa viestintä- ja tutkimuspäällikkö Etta Partanen Innolink Research Oy:stä.

Alan vuosittainen päätapahtuma, Leipuripäivät, saa vastaajilta arvosanan 5,7 asteikolla 1-7. Vastaajista 43 prosenttia ilmoittaa osallistuvansa Leipuripäiville aina, kun vain mahdollista. 11 prosenttia osallistuu yleensä, 27 % silloin tällöin. Viidennes ei ole osallistunut koskaan.

ONNISTUNUTTA VIESTINTÄÄ

Viestintä on perinteisesti kritiikin kohde, mutta Leipuriliitossa se saa loistavan arvioinnin. Leipurilehden lukee kokonaan kannesta kanteen peräti 57 prosenttia vastaajista. Lehti saa kokonaisarvosanan 6,0 asteikolla 1-7. Erityisesti lukijat pitävät pääkirjoituksista ja yritysesittelyistä. Myös ulkoasusta pidetään (kuva 3).

– Leipurilehti on jäsenilleen tärkeä ja pidetty, ja etenkin pääkirjoitukset luetaan todella tarkkaan. Lehti kokoaa vaikuttavalla tavalla alan ajankohtaisen tilanteen ja erilaiset näkemykset, Partanen toteaa.

KEHITTÄMISTÄKIN JÄÄ

Vastauksista löytyi kuitenkin myös kehittämiskohteita. Jäsenet toivovat, että Leipätiedotusta, jäsenetuja ja Vuoden Leipäkauppa -kilpailua kehitetään edelleen. Edunvalvonnan tontti ei myöskään ole koskaan valmis, joten TES-asioihin vaikuttamiselta ja liiton kyvyltä ennakoida alan kehitystä toivotaan jatkossakin paljon. Näiden tekijöiden onnistumisarviot ovat kuitenkin jo nykyisellään hyviä vaihdellen 4,7 ja 5 välillä.

Avoimissa palautteissa on myös konkreettisia toiveita, kuten Intranetsivusto, tiivis tietopaketti liittoon kuu-lumisen eduista sekä lisää yhteisiä matkoja.

Kotimaisuuteen otetaan myös voimakkaasti kantaa, ja liitolle esitetään vaateita kotimaisuuden edistämisestä ja jatkuvasta esillä pitämisestä. Samoin toivotaan alan näkyvän julkisuudessa nykyistä enemmän nykyaikaisella ja raikkaalla otteella.

– Palautteen saaminen on erittäin tärkeää, sillä liitto on olemassa jäseniään varten. Palautteen avulla liittoa voidaan kehittää vastaamaan entistäkin paremmin jäsentensä tarpeisiin, toteaa Leipuriliiton toimitusjohtaja Mika Väyrynen.