Eviran Elintarviketieto-opas ilmestynyt

25.6.2014

- Myös koulutusta syksyllä tiedossa pakkausmerkinnöistä

Evira on julkaissut oppaan ”Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille” (Eviran ohje 17068/1) (jäljempänä elintarviketieto-opas). Elintarviketieto-oppaassa on huomioitu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille ja maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksen elintarviketietojen antamisesta kuluttajille tuomat muutokset. Elintarviketieto-opas säilyy luonnosversiona siihen saakka, kunnes maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille on annettu ja sen tuomat mahdolliset muutokset on oppaassa huomioitu.

Elintarviketieto-opas on luettavissa Evira.fi –sivulta: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/pakkausmerkinnat/elintarviketieto-opas+-eviran+ohje+17068-1--+luonnos+16.6.2014/

Evira järjestää  myös päivän mittaisen Elintarviketietoseminaarin elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille. Koulutuksessa käsitellään elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä, pakkaamattomista elintarvikkeista annettavia tietoja ja elintarvikeparanteiden pakkausmerkintöjä sekä pakkkausmerkintöjen valvontaa takaisinvedot mukaan lukien.

Aika on torstai 16.10.2014, klo 8.45–16.00 ja paikka Helsingin yliopisto, Päärakennus, Pieni juhlasali, 4. krs, Fabianinkatu 33, Helsinki.

Ilmoittautuminen seminaariin tulee tehdä Eviran koulutuspalvelun kautta viimeistään 3.10.2014. Tilaisuus on ilmainen. Ohjelma on nähtävissä ja ilmoittautuminen seminaariin on mahdollista osoitteessa: http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/tapahtumat/