Suomen Leipuriliiton vuosikokoustiedote: Suomi nousuun kovalla työllä ja osaamisella

7.8.2014

SUOMEN LEIPURILIITTO RY:N VUOSIKOKOUS PORISSA 8.8. - 10.8.2014

- Suomi nousuun kovalla työllä ja osaamisella

Pori toimii isäntäpaikkakuntana suomalaisten leipomoyrittäjien kokoontuessa 8.8. - 10.8.2014 sidosryhmineen pitämään 114. vuosikokoustaan ja kesäpäiviään eli Leipuripäiviä yli 450 henkilön voimin. Leipuripäivät on järjestetty Porissa viimeksi vuonna 2001. Sitä ennen ne on järjestetty Porissa vuosina 1983, 1951, 1928 ja 1915.

Leipomo- ja konditoria-alan yrittäjillä on huoli Suomen talouden tilasta ja kotimaisen kysynnän hiipumisesta. Vallitsevasta talouslamasta nouseminen vaatii kotimaisuuden ja kotimaisen työn arvostuksen lisääntymistä sekä sitä, että kuluttajat yhä enemmän ostavat kotimassa valmistettuja tuotteita. Leipomoala on Suomessa eniten työllistävä elintarviketeollisuuden ala, sillä leipomoalan yrityksissä työskentelee tällä hetkellä 9000 – 10 000 henkilöä. Välilliset työpaikat mukaan lukien luku on vielä huomattavasti suurempi.

Suomessa toimivat leipomoalan yritykset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta perheyrityksiä, joissa yrittäjän/omistajan oma työpanos on usein ratkaisevan tärkeä; töitä tehdään aamuvarhaisesta iltamyöhään. Lähellä toimiva, asiakkaidensa makumieltymykset tunteva suomalainen leipomo on vailla vertaansa. Kotimaisen leipomon leivät, kahvileivät ja konditoriatuotteet ovat lähes aina alusta alkaen tuoreita ja omille markkinoille kohdistettuja, siis todellista lähiruokaa. Kotimainen työ on tärkeä osa Suomen hyvinvointia ja siihen jokainen voi vaikuttaa ostamalla suomalaisen leipurin Suomessa leipomaa leipää, pullaa ja konditoriatuotteita. Kun kuluttaja ostaa Suomessa valmistettuja leipiä ja muita leipomotuotteita, niin hän samalla tukee suomalaista yritystoimintaa ja työllisyyttä. Samalla ylläpidetään leipomisen ammattitaidon säilymistä Suomessa.

Suomen Leipuriliitto ry toteaa, että valtiovallan tulee edistää kotimaista yritystoimintaa eikä jarruttaa sitä kasvavalla byrokratialla. On selvää, että leipomoyritysten omavalvonnan on toimittava ja tuotteiden oltava laadukkaita, mutta turha byrokratia tulee purkaa tai ainakaan sitä ei pidä lisätä. Viranomaisten erilaiset byrokraattiset vaatimukset ja toimenpiteet kohdistuvat käytännössä vain suomalaisiin leipomoalan toimijoihin. Uusimpia esimerkkejä ovat Oiva-valvonnan julkaisutapa sekä leivän voimakassuolaisuuden raja-arvon mahdollinen tiukentaminen. Nämä byrokraattiset järjestelmät johtavat tosiasiassa siihen, että monen toimijan kiinnostus tuontituotteita kohtaan kasvaa. Kotimainen työllisyys on jo saanut tuontituotteista kovan kolauksen ja uhkana on, että kotimaisen leipomoalan osaaminen ja perinne heikkenevät. Leipomotuotteiden tuonnin arvioidaan olevan jopa viidennes kulutuksesta.

Lisätietoja: Suomen Leipuriliitto ry:n toimitusjohtaja Mika Väyrynen p. 0400 887761 ja puheenjohtaja Jari Elonen p. 0400 642454.