ETL: Elintarviketeollisuuden tuotanto jyrkässä laskussa – valopilkkuna kasvavat investoinnit

2.9.2015

Suomen elintarviketeollisuuden tuotannon arvo on laskenut vuodesta 2013 lähtien. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa lasku jyrkkeni 5 prosenttiin. Myös liikevaihto on alentunut jo kahtena peräkkäisenä vuonna. Kylmä alkukesä vauhditti tuotannon alamäkeä. Heikkoa kehitystä selittää myös se, että ihmiset ostavat halvempia tuotteita. Alan vienti romahti Venäjän asettamien tuontipakotteiden vuoksi jo ennen vuoden vaihdetta. Vienti EU-alueelle ja muihin maihin elpyy kuitenkin hiljalleen. Tuotannosta noin 15 % menee vientiin.

– Tilanne elintarviketeollisuudessa on erittäin huolestuttava. Kysyntä kotimarkkinoilla sakkaa ja kilpailutilanne on äärimmäisen tiukka. ETL:n elokuussa tekemässä kyselyssä joka toinen yritys ilmoitti, että kannattavuus on alentunut, toteaa toimitusjohtaja Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitosta.

Noin 65 prosenttia elintarviketeollisuuden yrityksistä työllistää korkeintaan viisi henkilöä. Kuluttajien ostovoiman hiipuminen sekä kaupan rajut hintakampanjat vaikeuttavat useimpien Suomessa ruokia ja juomia valmistavien yritysten toimintaa. Kun normaalihintaisten tuotteiden myynti seisahtuu, pahimpaan ahdinkoon joutuvat pienet ja keskisuuret yritykset, joiden liikkumavara on pieni. Niiden tuotteet voivat pudota pois kaupan valikoimista.

Juutisen mielestä kotimaisen elintarviketeollisuuden alasajo johtaa myös maatalouden alasajoon.
– Kilpailu on aina tervetullutta, mutta liiallinen hintakeskeisyys näivettää koko elintarvikeketjun. Alan on vaikea vastata tilanteeseen tuottavuutta parantamalla, sillä se keino on jo pitkälti käytetty. Kehitys voi johtaa kuluttajan valinnanvaran supistumiseen ja Suomen huoltovarmuuden heikkenemiseen.

Yli 40 prosenttia ruuan hinnasta on erilaisia veroja. Ruokaan ja juomiin kohdistettuja veroja kerätään yhteensä 4,2 miljardia euroa eli 8 prosenttia Suomen valtion budjetista. Ankaran verotuksen lisäksi elintarviketeollisuutta rasitetaan raskaalla sääntelyllä.

– Ala peräänkuuluttaa hallitukselta kasvua edistäviä toimenpiteitä. Kotimarkkinakysyntä on elvytettävä oikeanlaisella veropolitiikalla. Paremmalla sääntelyllä kyetään vähentämään yritysten kustannustaakkaa ja siten edistämään kasvua, Juutinen painottaa.

Valopilkkuna elintarviketeollisuuden talouskehityksessä on viennin lievän elpymisen lisäksi elintarviketeollisuuden luottamus tulevaisuuteen. Ala on investoinut määrätietoisesti vuodesta 2011 lähtien. Viime vuonna investoinnit lisääntyivät viidenneksellä ja ennusteen mukaan ne lisääntyvät tänä vuonna 14 prosenttia.

Lisää tietoa ja graafeja Elintarviketeollisuuden talouskatsauksessa 3/2015.

Taustafaktoja:
- Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala.
- Alan tuotannon bruttoarvo on 13,2 miljardia euroa ja vienti 1,6 miljardia euroa.
- Elintarviketeollisuus työllistää 33 000 henkeä yhteensä 2 000 toimipaikassa.
- Ruuan osuus kotitalouksien kulutusmenoista on laskenut 12 prosenttiin eli hieman alle EU:n keskiarvon.