Syysviljoista ennätyssadot – rukiista omavaraiseksi

30.11.2015

Vilja- ja perunasato jäivät kymmenyksen pienemmiksi kuin viime vuonna, mutta syysvehnästä ja rukiista korjattiin ennätyssadot. Herneestä ja härkäpavusta saatiin myös suurin sato aikoihin selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) sato- ja luomusatotilastosta.

Viljasato (3,7 miljardia kiloa) on pienin kolmeen vuoteen, joka johtuu osittain noin viisi prosenttia pienemmästä viljelyalasta. Lähes saman verran puitua viljasatoa pienensi ennätyssuuri tuorevilja-ala, sillä kymmenesosa koko vilja-alasta korjattiin tuoreviljana kotieläinten ruokintatarpeisin.

Vaikka maatilatasolla oli tavallista enemmän täydellisiä katoaloja, koko maan tasolla ohran hehtaarisato (3 500 kiloa) jäi vain hieman tavanomaista pienemmäksi. Muilla kevätviljoilla eli kauralla ja kevätvehnällä hehtaarisadot olivat tavanomaisia.

Syysviljojen eli syysrukiin ja -vehnän hehtaarisadot olivat koko maan tasolla ennätyskorkeita. Kun syyskylvöalatkin olivat tavanomaista suurempia, saatiin syysvehnästä satavuotisen satohistorian toiseksi suurin sato. Suuri ruissato eli lähes 110 miljoonaa kiloa, takaa ensimmäistä kertaa viiteentoista vuoteen kotimaisen leipärukiin riittävyyden tulevalle vuodelle.

Vehnän leivontalaatu on vuosikymmenen alhaisin. Kaikilla muilla viljoilla eli rukiilla, ohralla ja kauralla tämän vuoden sato on laadullisesti parempaa kuin viime vuonna.

Sekä herneen että härkäpavun alat kaksinkertaistuivat viime vuodesta. Kokonaissatokin on molemmilla valkuaiskasveilla viime vuotta suurempi. Herneellä sato on yli 70 prosenttia ja härkäpavulla vajaa 50 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Hehtaarisadot jäivät kuitenkin edellisvuotta heikommiksi.

Luomun osuus kokonaissadosta vaihtelee ohran yhdestä rukiin kahdeksaan prosenttiin. Herneellä ja härkäpavulla luomun osuus on viljoja suurempi. Herneessä luomun osuus oli noin 16 prosenttia ja härkäpavussa 13 prosenttia. Vuotta aiemmin luomuosuus oli molemmissa noin 20 prosenttia. Molempien kasvien tuotanto tavanomaisilla tiloilla on kasvanut enemmän kuin luomutiloilla.

Perunasato jäi kymmenyksen pienemmäksi kuin viime vuonna. Perunan hehtaarisato jäi hieman alle 25 tonniin hehtaarilta. Viimeisen vuosikymmenen aikana tämä oli kolmas kerta, kun hehtaarisato alitti 25 tonnia.