Leipomoalan toimialaraportti julkaistu

10.12.2015

Leipomoteollisuus on toimipaikkojen ja työpaikkojen määrällä mitattuna elintarviketeollisuuden suurin alatoimiala. Ala työllistää yli 7 800 henkeä lähes 700 yrityksessä. Myös alan välillinen työllistävä vaikutus on merkittävä. Tiedot käyvät ilmi TEM:n ja ELY-keskusten 8.12.2015 Helsingissä julkaisemasta elintarviketeollisuuden toimialaraportista.

– Suurten yritysten kilpailukyky perustuu tehokkuuteen. Erikoistuotteet taas tarjoavat pienille ja keskisuurille yrityksille menestymisen mahdollisuuksia. Pienten leipomoiden menestystekijöitä ovat paikallisuus, tuoreus, erikoistuotteet ja monikanavaisuus, toteaa raportin koonnut toimialapäällikkö Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Leipomoala kamppailee vaatimattoman kannattavuuden kanssa. Kannattava toiminta edellyttää kaikilta alan yrityksiltä tehokkuutta, erikoistumista, osaamista, muutoksiin mukautumista ja jatkuvaa kehittämistä sekä kuluttajalähtöistä tarjontaa, raportissa kerrotaan.

Kuluttajien kasvaneet vaatimukset ja ruuan valintaan vaikuttavat kulutussuuntaukset ovat muuttaneet kulutuskäyttäytymistä. Myymälöissä ja ravintoloissa paistettujen leipomovalmisteiden osuus kulutuksesta kasvaa edelleen, kun taas pakattujen leipomotuotteiden osuus pienenee. Samanaikaisesti leipomotuotteiden tuonti kasvaa.

Leipomoteollisuus on jatkossakin merkittävä toimija Suomessa. Canadean raportin mukaan leipomo- ja viljavalmisteiden ennustetaan kasvavan sekä arvossa että volyymissa vuosina 2014–2019 enemmän kuin vuosina 2009–2014.

– Kotimainen kysyntä on leipomoalalle ja alan työllisyydelle erittäin merkittävä tekijä. Leipä on enemmän kuin vain yksi osa ravintoamme. Leivässä on kyse suomalaisesta ruokatuotannosta, yrittäjyydestä, työllisyydestä, taloutemme hyvinvoinnista ja ruokakulttuurista, Hyrylä painottaa.

Leipomoteollisuuden toimialaraportti on luettavissa verkossa osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi