EK tutki: pk-yritysten kasvu orastaa

28.12.2016

EK:n toteuttama Pk-pulssi selvittää kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten työnantajayritysten arvioita toteutuneesta ja tulevasta kehityksestään. Marraskuussa tehdyn tuoreimman kyselyn mukaan pk-työnantajien yritystoiminnassa on tapahtunut varovaista kohentumista vuoden 2016 aikana. Myös odotukset ensi vuoden kasvulle ja viennille ovat myönteisiä. Kuitenkin työllisyyden näkymät ovat edelleen varovaiset.

  • Pk-yritysten kysyntä on edellisen 12 kuukauden aikana lisääntynyt 34 prosentissa ja vähentynyt 22 prosentissa työnantajayrityksiä. Seuraavan vuoden aikana 39 prosenttia vastaajista ennakoi kysynnän kasvua ja 12 prosenttia sen supistumista.
  • Myös investoinnit ovat olleet lievässä myötätuulessa. Noin 30 prosenttia raportoi investointien lisääntymisestä ja 20 prosenttia niiden vähentymisestä edellisen 12 kuukauden aikana. Vuoden 2017 aikana investointeihin odotetaan edelleen pientä lisäystä.
  • Viennissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Tulevaisuus herättää kuitenkin myönteisiä odotuksia: 38 prosenttia arvioi ulkomaankaupan lisääntyvän ja vain 8 prosenttia ennakoi sen vähentyvän seuraavan vuoden aikana.
  • Vaikutukset työllisyyteen jäävät silti vielä vähäisiksi. Työntekijämääräänsä lisänneitä pk-yrityksiä on karkean arvion mukaan vain noin 4 000 enemmän kuin henkilöstöä vähentäneitä yrityksiä. Tilanne säilynee samankaltaisena myös seuraavan vuoden aikana.