Kauran käyttö elintarvikkeena noussut rukiin tasolle

20.2.2017


Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen tilaston mukaan kauran käyttö elintarviketeollisuudessa on kasvanut rukiin tasolle. Viime vuonna kotimainen elintarviketeollisuus käytti kauraa 84 miljoonaa kiloa, mikä on yhdeksän miljoonaa kiloa edellisvuotta enemmän. Rukiin käyttö oli 89 miljoonaa kiloa.

Kotimainen teollisuus käytti vuonna 2016 kotimaista ja ulkomaista viljaa yhteensä 1 344 miljoonaa kiloa, mikä on 47 miljoonaa kiloa edellisvuotta vähemmän. Elintarviketeollisuus käytti viljamäärästä kolmanneksen (32 %) ja rehuteollisuus vajaan puolet (44 %). Loppuosa (24 %) kului muussa teollisuudessa.

Kauran teollinen käyttö on kasvanut vuodesta 2011 alkaen, mutta vuonna 2016 se laski kuusi prosenttia. Kaurasta kaksi kolmasosaa käytetään rehuteollisuudessa ja yksi kolmasosa elintarviketeollisuudessa. Vuonna 2016 rehuteollisuus käytti kauraa 184 miljoonaa kiloa. Määrä väheni 25 miljoonaa kiloa edellisvuodesta. Elintarviketeollisuus käytti kauraa 84 miljoonaa kiloa eli yhdeksän miljoonaa kiloa edellisvuotta enemmän.

Eniten teollisuudessa käytettiin ohraa, 517 miljoonaa kiloa, josta 200 miljoonaa kiloa kului rehujen valmistukseen. Ohran elintarvikekäyttö oli vähäistä, 11 miljoonaa kiloa, joka on vain kaksi prosenttia ohran teollisesta käytöstä. Sekä rehu- että elintarvikekäyttö oli edellisvuotta hieman alhaisempaa. Ohran muu käyttö, joka sisältää muun muassa mallastuksen, oli 305 miljoonaa kiloa ja se pysyi ennallaan.

Vehnän ja rukiin teollinen käyttö pysyi lähes ennallaan. Vehnää käytettiin vuonna 2016 elintarvikkeiden valmistukseen 240 miljoonaa kiloa ja rehujen valmistukseen 214 miljoonaa kiloa. Rukiista suurin osa käytettiin elintarviketeollisuudessa. Ruista käytettiin 89 miljoonaa kiloa, kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.