Leipomo- ja konditoriayrittäjät kokoontuvat Leipuripäiville 10.8.-12.8.2018: Poikkeukselliset tilanteet edellyttävät poikkeuksellisia toimia

9.8.2018

Leipomo- ja konditoriayrittäjät kokoontuvat Lappeenrannassa 10.-12.8.2018

•    Pienet ja keskisuuret leipomot huolissaan kotimaisen viljan saatavuudesta – on aika purkaa varmuusvarastoja kotimaisen viljan saatavuuden varmistamiseksi

•    Sadoilla leipomoilla tarve paikalliseen sopimiseen työpaikkojen säilyttämiseksi – valtiovallan uskallettava ryhtyä toimiin lainsäädännön muuttamiseksi

•    Paikallisten ja lähellä leivottujen leipien ja muiden leipomo- ja konditoriatuotteiden merkitys kasvaa edelleen kuluttajien keskuudessa.

•    Monimuotoinen ja monipuolinen suomalainen leipomo- ja konditoria-ala on toistaiseksi elintarvikealan työllistävin toimiala 

 

Lappeenranta toimii isäntäpaikkakuntana suomalaisten leipomo- ja konditoriayrittäjien kokoontuessa
10.8. - 12.8.2018 sidosryhmineen pitämään 118. vuosikokoustaan ja kesäpäiviään eli Leipuripäiviä yli 400 henkilön voimin. Vuonna 1900 perustetun Suomen Leipuriliiton pitkäaikaisista perinteistä kertoo paljon se, että vuosikokous on järjestetty ensimmäisen kerran kaakkoissuomalaisten leipuri- ja konditoriayrittäjien kanssa Kotkassa vuonna 1911 ja viimeksi Lappeenrannassa vuonna 2008.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan vuoden 2018 viljasadosta tulee tämän vuosituhannen huonoin. Pienet ja keskisuuret leipomot ovat huolissaan siitä, miten kotimaista viljaa on heidän saatavillaan tulevaisuudessa. Leipuriliitto katsoo, että Huoltovarmuuskeskuksen tulee ryhtyä toimiin varmuusvarastojen purkamiseksi, jotta kotimaisen viljan saatavuus varmistetaan myös ensi syksyn ja tulevan vuoden aikana. Muutoin on vaara, että kotimaiseen viljaan panostavat pienet ja keskisuuret yritykset eivät voi myydä tuotteitaan kotimaisen tuotemerkin alla. Tästä seuraa yrityksille suuria taloudellisia kustannuksia, kun yritykset joutuvat muuttamaan pakkauksiaan ja tuoteselosteitaan alkuperämerkintöjen osalta. Tiedämme, että kaupalliset perusteet eivät lähtökohtaisesti ole huoltovarmuusasioita, mutta poikkeuksellisissa tilanteissa Huoltovarmuuskeskuksen tulee ryhtyä poikkeuksellisiin toimenpiteisiin. 

Leipomoiden ja konditorioiden työntekijöitä koskeva Leipomoalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus on tunnetusti teollisuuden jäykin sopimus. Jos leipomo- ja konditoria-ala halutaan säilyttää Suomessa myös tulevaisuudessa monipuolisena, monimuotoisena ja työllistävänä toimialana, paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisääminen on välttämätöntä. Olisi kohtuullista, että leipomo- ja konditoria-alalla voitaisiin sopia työajoista samalla tavalla kuin muillakin teollisuuden aloilla. Viime vuosien aikana on valtiovallan, teollisuuden kuin erilaisten asiantuntijoiden suunnasta korostettu paikallisen sopimisen tärkeyttä. Uudistukset ovat jääneet ainakin leipomo- ja konditoria-alalla vain pelkkien puheiden ja lupausten tasolle. Mitään uudistuksia paikallisen sopimisen kehittämisen osalta ei ole saatu aikaiseksi. Jos työmarkkinaosapuolet eivät pysty kehittämään paikallista sopimusta neuvotteluteitse, valtiovallan on uskallettava ryhtyä siihen lainsäädännön muuttamisen kautta.

Positiivista leipomo- ja konditoria-alan kannalta on, että paikallisen ja lähellä leivotun leivän ja muiden leipomo- ja konditoriatuotteiden merkitys on edelleen kasvanut kuluttajan arjessa ja lähileivän tarjonta on lisääntynyt. On hienoa, että tuoreilla kotimaisilla lähileivillä, pullilla ja kakuilla on tärkeä paikka kuluttajien sydämessä. Vaikka kilpailu leipomo- ja konditoria-alalla on todella kovaa ja vaikka lähes joka viides leipomotuote tulee Suomeen ulkomailta, niin pienet ja keskisuuret suomalaiset leipomot ja konditoriat ovat pitäneet huolta siitä, että kotimainen monipuolinen makumaailma ja paikalliset lähituotteet ovat säilyneet edelleen kuluttajan saatavilla.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 700 leipomo- ja/tai konditoriayritystä. Toimialamme on Suomessa eniten työllistävä elintarviketeollisuuden ala, kun yli 25 % elintarvikealan työvoimasta työskentelee leipomo- ja konditoria-alalla. Yrittäjät ja heidän perheenjäsenensä mukaan lukien leipomoala työllistää noin 9000 - 10 000 henkilöä. Leipomoalan toimialaraportin mukaan yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa luo välillisesti muille aloille neljä työpaikkaa. Leipomo- ja konditoria-ala luo Suomeen siten välillisesti vähintäänkin 35 000 - 40 000 muuta työpaikkaa. Yritysten, työntekijöiden, kuluttajien ja myös valtiovallan etu on se, että toimialamme säilyy mahdollisimman monipuolisena, monimuotoisena sekä yritys- ja työvoimavaltaisena alana myös tulevaisuudessa. 

Yhteisöllisyys ja pitkäaikaiset perinteet ovat olleet leipuri- ja konditoriayrittäjien voimavara jo yli vuosisadan ajan. Jälleen kerran eri puolilta Suomea kerääntyy leipomoiden ja konditorioiden edustajia perheenjäsenineen viettämään yhteistä viikonloppua, yhdessä leipomoalan yhteistyökumppaneiden kanssa, tällä kertaa Imatran kupeeseen Hotelli Holiday Club Saimaan tiloihin Lappeenrantaan.

 

Lisätietoja: Suomen Leipuriliitto ry:n toimitusjohtaja Mika Väyrynen p. 0400 887761 ja puheenjohtaja Jari Elonen p. 0400 642454.

 

Seuraa Leipuriliiton vuosikokous- ja kesäpäiviä eli Leipuripäiviä Twitterissä #leipuripäivät2018