Korkein hallinto-oikeus määräsi Leipuriliitolle 30 000 euron seuraamusmaksun

20.8.2019

Korkein hallinto-oikeus on tänään 20.8.2019 antamassaan päätöksessä määrännyt Suomen Leipuriliitto ry:lle 30 000 euron seuraamusmaksun, koska KHO on katsonut, että Leipuriliitto antoi vuosina 2007-2010 jäsenistölleen kilpailulain vastaisia hintasuosituksia. KHO:n perusteluissa muun muassa todetaan, että Leipuriliitto on ylittänyt asiassa sen, mitä voidaan pitää toimialayhdistyksen tavanomaisena hinnoittelu- tai kustannustekijöistä tiedottamisena.

Tuomio on luettavissa Korkeimman hallinto-oikeuden sivuilta https://www.kho.fi/fi/, kohdasta
Muu päätös 3713/2019.