Koronakriisi runtelee leipomo ja konditoria-alaa - Nyt jos koskaan on aika tukea suomalaisia paikallisia leipomoita ja konditorioita

3.4.2020

Sadat suomalaiset paikalliset leipomot ja konditoriat ovat poikkeuksellisen vaikeassa ja haasteellisessa tilanteessa, johon ne ovat ajautuneet meneillään olevan koronakriisin ja siitä seuranneiden valtiovallan toimenpiteiden johdosta. Valtiovallan päätökset kokoontumiskielloista sekä valtiovallan jo aikaisemmin antamat suositukset välttää ravintoloita ja kahviloita ovat johtaneet siihen, että ihmiset eivät ole käyneet ostoksilla leipomoissa, konditorioissa ja niiden myymälöissä.

Päätös ravintoloiden ja kahviloiden sulkemisesta toukokuun loppuun asti sulkee nyt myös monen leipomo-konditorian ovet, kuten seuraava esimerkki hyvin osoittaa. ”Olemme joutuneet valtiovallan päätösten johdosta sulkemaan kaikki kuusi kahvilaamme ja lomauttamaan yli 40 työntekijää”, toteaa yrittäjä Pirita Huikuri mikkeliläisestä Ramin Konditoria & Leipomosta. 

Leipuriliitto toteaa, että positiivista kuitenkin on, että leipomoiden ja konditorioiden omien myymälöiden aukipitäminen on sentään sallittua. Pienet paikalliset leipomot voivat myymälöitä auki pitämällä yrittää pienentää nyt syntyviä suuria tappioitaan, vaikka vaarana onkin, että myymälän aukipitäminen henkilöstökuluineen tulee kalliimmaksi kuin koko myymälän sulkeminen.

Myös leipomoiden toimitukset Horeca-puolelle (hotellit, messukeskukset, suurkeittiöt, ravintolat, koulut jne.) ovat romahtaneet lähes täysin, kuten seuraava Jokioisten Leipä Oy:n toimitusjohtaja Seppo Virtasen kommentti hyvin osoittaa: ”Myyntimme on vähentynyt yli 50% ja meidän myynnistä iso osa menee Horeca-puolelle”.  

Koronaviruksen ja valtiovallan päätösten seurauksena lähes kaikki Leipuriliiton jäsenleipomot ovat vähintäänkin lomauttaneet henkilökuntaansa. Suurella osalla Suomen Leipuriliitto ry:n jäsenyrityksiä myynti on pudonnut 70-80%, isolla osalla ”vain” 50%. Suurimmatkin päivittäistavarakauppaan toimittavat Leipuriliiton jäsenleipomot ovat menettäneet, muutamaa harvaa yritystä lukuun ottamatta, myynnistään noin 15-20 %.

”Jäsenyritystemme tilanne on kokonaisuudessaan varsin karmiva koronaviruksen ja sen seurannaisvaikutusten runnellessa toimialaamme kovalla kädellä. Näin on erityisesti pienten leipomoiden ja konditorioiden kohdalla. Mutta myös meillä, päivittäistavarakauppaan toimittavalla leipomolla, kahvileipätuotteiden myynti on pudonnut 40 % ja tuoreleipätuotteiden myynti 15 % viimeisten kahden viikon aikana”, toteaa turkulaisen Leipomo Rosten Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Leipuriliitto ry:n puheenjohtaja Kari Meltovaara.

Leipuriliitto toteaa, että on positiivista, että päivittäistavarakaupan yritykset ovat alkaneet ottamaan koronakriisin aikana myyntiin myös sellaisten leipomoiden ja konditorioiden tuotteita, jotka eivät ole aikaisemmin tuotteita kauppaan toimittaneet. Sen johdosta yrityksille aiheutuvat tappiot voivat olla pienempiä. On hienoa, että päivittäistavarakaupan yritykset osoittavat vastuullisuuttaan tällä tavoin tässä vaikeassa tilanteessa.

Leipuriliitto ymmärtää, että valtiovalta pyrkiessään estämään koronaviruksen leviämistä on joutunut tekemään vaikeita yrityksille taloudellista vahinkoa aiheuttavia päätöksiä. Leipuriliitto kuitenkin edellyttää, että valtiovalta mahdollisuuksien mukaan kohdistaa suoraa tukea myös leipomo- ja konditoriayrityksille, millä voidaan korvata yrityksille aiheutettuja vahinkoja. Vain näin vältytään laajalta pienten ja keskisuurten leipomo- ja konditoriayritysten konkurssiaallolta. Ja näin pelastetaan samalla todella paljon työpaikkoja. Leipuriliitto toteaa, että järkevämpää on maksaa yrityksille nyt suoria tukia kuin, että samoja rahoja maksetaan myöhemmin ansiosidonnaisena päivärahana ja muina tukina työpaikkansa menettäneille.

Kaikkien kuluttajien tulisi nyt mahdollisuuksiensa mukaan tukea paikallisia leipomoita ja konditorioita ja käydä ostoksilla myös näiden myymälöissä. Siten kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että monipuolinen ja monimuotoinen leipomo- ja konditoria-ala säilyy myös tulevaisuudessa Suomessa. ”On ollut erikoista huomata, että ihmiset uskaltavat käydä ostoksilla suurissa päivittäistavarakaupoissa, joissa on paikalla satoja ihmisiä. Mutta samanaikaisesti ihmiset ovat vältelleet menemistä pieniin leipomoihin, konditorioihin ja niiden myymälöihin, joissa on samanaikaisesti paikalla vain muutama ihminen. Toivottavasti kuluttajat ymmärtävät, että nyt on nimenomaan tärkeää tukea kaikin tavoin paikallista yritystoimintaa ja käydä ostoksilla myös paikallisissa leipomoissa ja konditorioissa, toteaa Leipuriliiton toimitusjohtaja Mika Väyrynen.