EK:n koronakysely: Joka neljännellä työnantajalla henkilöstöä lomautettuna tai irtisanottuna

21.1.2022

Loppuvuonna kiristyneet koronarajoitukset koettelevat erityisesti alle 10 hengen työnantajia sekä palvelusektoria. Yli 70 prosenttia yrityksistä antaa hallitukselle heikon arvosanan koronatoimista. Joka viides aikoo vähentää toimitilaneliöitään, ilmenee EK:n yrityskyselystä.

Rajoitusten tiukentaminen näkyy työnantajayritysten kasvaneena ahdinkona. Kyselyn mukaan kolmannes Suomen kaikista työnantajayrityksistä raportoi kiristyneiden koronatoimien haittaavan niiden toimintaa merkittävällä tavalla. Palvelusektorilla merkittävää bisneshaittaa kokee puolet yrityksistä.

Tämä heijastuu suoraan työllisyyteen: joka neljännellä yrityksellä on nyt henkilöstöä lomautettuna tai irtisanottuna. Tilanne on erityisen synkkä alle 10 hengen mikroyrityksissä, joissa jatkuvuusnäkymät ovat muutoinkin heikommat. Kuitenkin konkurssiuhka on työnantajayrityksissä nyt vähäisempi kuin viime keväänä.

Yritysten kritiikki päättäjiä kohtaan on voimistunut. 72 prosenttia antaa maan hallitukselle heikon ja 14 prosenttia hyvän arvosanan koronakriisin hoitamisesta. Viime huhtikuussa osuudet olivat 64 ja 20 prosenttia. Kuntapäättäjät ja aluehallintoviranomaiset saavat pykälää myönteisemmät arviot.

Koronan poikkeusolot ja etätyön lisääntyminen ovat supistaneet yritysten toimitilatarpeita. Alle 20 prosenttia yrityksistä arvioi toimitilatarpeensa pienentyvän jo lähitulevaisuudessa. Näin vastanneissa yrityksissä on noin viidennes kaikista työpaikoista. Suurimmat syyt tilatarpeiden pienentymiselle ovat yritystoiminnan supistuminen, pyrkimys kustannusten minimointiin ja etätyön lisääntyminen. Kuitenkin 7 prosenttia ennakoi tarvitsevansa lisää toimitilaa.

Etätyösuositus palautui voimaan loppuvuodesta. Yli 70 prosenttia yrityksistä on sellaisia, joissa laaja ja pitempikestoinen etätyö vaikeuttaa merkittävästi toimintaa tai etätyö ei ole juuri mahdollista. Kyse on pääosin mikro- ja pienyrityksistä, joissa asiakaspalvelu tapahtuu fyysisin kohtaamisin. Henkilöstömäärällä mitattuna yli puolet työntekijöistä työskentelee yrityksissä, joissa ainakin satunnainen etätyö on mahdollista.

EK:n yrityskyselyyn vastasi 1 292 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Kyselyn vastausaika oli 11.–17.1.2022. Aineiston analysoimisessa on käytetty painokertoimia, joilla varmistetaan tulosten yleistettävyys suuntaa-antavasti koko työnantajakenttään.