Jäseneksi liittyminen

Liity leipuriliiton jäseneksi
Tapahtumat
Leipurimaajoukkue

Kuka voi liittyä?


Jäseniksi voivat liittyä leipomoalan liikkeenharjoittajat ja leipomotoimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt. Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä entiset leipomoliikkeen harjoittajat, leipomoyritysten johtajat tai vastuulliset hoitajat, alalla opetus- tai tutkimustehtävissä työskentelevät henkilöt ja muut leipomoalan edistämiseksi työskentelevät henkilöt.

Jäsenmaksut:

Yritys- ja konsernikohtaiset perusjäsenmaksut ovat vuodesta 2019 alkaen seuraavat:


liikevaihto                           perusjäsenmaksu 
milj. euroa                                     euroa

yli 50                                                5000

yli 15                                                1500

yli 10                                                1200

yli 5                                                   900

yli 1,5                                                600

alle 1,5                                              350

 

Työntekijäkohtainen jäsenmaksu on 18 euroa/työntekijä. Työntekijäkohtaista jäsenmaksua maksetaan niistä yrityksen työntekijöistä, joihin sovelletaan leipomoiden työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta, elintarvikealan toimihenkilöiden työehtosopimusta, elintarvikealan autonkuljettajien työehtosopimusta sekä yrityksen ylemmistä toimihenkilöistä.

Osa-aikaiset: esim. 2 x 50 % = 1 kokoaikainen henkilötyövuosina.

Leipuriliiton minimijäsenmaksu on 400 euroa. Yritykset, joiden liikevaihto on alle 1,5 miljoonaa euroa ja joissa sovelletaan muita kuin yllä mainittuja (ETL:n) neuvottelemia työehtosopimuksia, minimijäsenmaksu on 250 euroa. Liittymismaksu on 100 euroa ja henkilöjäsenmaksu 75 euroa.

Konserniyritykset maksavat vain yhden perusmaksun, mutta työntekijämaksu maksetaan kaikista konsernin leipomotoimintaan kuuluvista työntekijöistä. Jäsenet voivat valintansa mukaan maksaa jäsenmaksun kerralla tai kahdessa erässä, puolet helmikuun lopussa ja puolet viimeistään toukokuun lopussa.