Jäsentutkimus 2014

Leipuriliiton jäsenet ovat erittäin tyytyväisiä omaan liittoonsa

Suomen Leipuriliitto toteutti alkuvuodesta 2014 jäsentutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä jäsenet ovat omaan liittoonsa eri näkökulmista. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä ja puhelinhaastatteluina. Vastausprosentti oli tasan 50, eli tutkimus edustaa hyvin jäsenkenttää. Suuret kiitokset kaikille palautteensa antaneille!

LUE TUTKIMUSTIEDOTE TÄSTÄ LINKISTÄ