Lausunnot

Leipuriliiton lausunto, TEM, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi, 230524

 

Leipuriliiton lausunto, MMM, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, elintarvikemarkkinalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja kilpailulain 39 §:n muuttamisesta, 150524

 

Leipuriliiton lausunto, MmV, HE elintarvikemarkkinalain muuttaminen, 081222

 

Lausunto, MMM, hallituksen esitys elintarvikemarkkinalain muuttamisesta, 121022

 

Lausunto, Ruokavirasto, Elintarvikevalvontatietojen julkaisujärjestelmä Oiva, 150922

 

 Lausunto, MMV, Elintarvikemarkkinalain ym muuttaminen, 271120

 

Lausunto, MMM, Elintarvikelain muuttaminen yms, 010620

 

Lausunto, OPH, Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta 3.10.2019


Lausunto, Evira, Elintarviketieto-opas ja kauraleivän määritelmä 30.11.2018

 

Leipuriliiton lausunto MMM hallituksen esitys elintarvikelaiksi yms 30.08.2018

 

Lausunto leipomoalan ammattitutkinnon ja leipomoalan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista 22.11.2017

 

Leipuriliiton kannanotto Leipomoalan työntekijöiden työehtosopimus joustavammaksi 14.9.2016

 

Suomen Leipuriliitto ry:n lausunto kondiittorin ammattitutkinnon, leipurin ammattitutkinnon, kondiittorimestarin erikoisammattitutkinnon ja leipurimestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista 25.1.2016

 

Suomen Leipuriliitto ry:n lausunto Oiva valvontatietojen julkistamisjärjestelmän ohjeesta 8.4.2015

 

Lausunto Leipomoalan tutkintotoimikunnan muutosesityksestä 1.10.2014

 

Suomen Leipuriliitto ry:n lausunto Oiva III tarkastettavien asiakokonaisuuksien luettelosta 5.5.2014

 

Suomen Leipuriliitto ry:n lausunto elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (luonnos MMM:n asetukseksi) 14.3.2014

 

Suomen Leipuriliitto ry:n lausunto Joutsenmerkin kriteeriehdotuksesta 1.3.2013

 

Suomen Leipuriliitto ry:n lausunto sokeriverotusta selvittävän työryhmän loppuraportista. 15.2.2013.  Suomen Leipuriliitto ry:n lausunto sokeriverotusta selvittävän työryhmän väliraportista 23.8.2012