Lausunto, MmV, HE elintarvikemarkkinalain muuttaminen, 081222