Lausunto, MMV, Elintarvikemarkkinalain ym muuttaminen, 271120