Lausunto Joutsenmerkin kriteeriedotuksesta 1.3.2013

Pyydettynä lausuntona Suomen Leipuriliitto ry esittää asian osalta seuraavaa:

Ensinnäkin katsomme, että jos merkki otetaan käyttöön, niin Joutsenmerkin tulee olla vain ja ainoastaan
todellinen ympäristömerkki, eikä siihen tule sisällyttää ympäristön hyvinvointiin kuulumattomia asioita, kuten esimerkiksi leivän ravintosisältöön kuuluvia vaatimuksia. Kriteeriehdotuksen mukaan Joutsenmerkityn leivän olisi täytettävä esimerkiksi rasvan, suolan, sokerin ja ravintokuidun osalta kriteeriluonnoksessa mainitut vaatimukset (ks. kriteeriehdotus O18). Kriteeriehdotuksen lausuntopyynnössä mainitaan Joutsenmerkin toiminnan tavoitteet. Niiden mukaan ”Joutsenmerkin tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman suurta ympäristöhyötyä sekä lisätä ympäristön kannalta parhaimpien tuotteiden kysyntää ja tuotantoa. Joutsenmerkki antaa ostajalle helpon ja luotettavan keinon valita ympäristön kannalta parhaita tuotteita ja auttaa yrityksiä vähentämään ympäristökuormitustaan”.

Suomen Leipuriliitto toteaa, että ympäristön, sen hyvinvoinnin sekä Joutsenmerkin tavoitteiden toteutumisen kannalta ei ole mitään tekemistä sillä, kuinka paljon leivässä on rasvaa, suolaa, sokeria tai ravintokuitua. Näillä seikoilla on merkitystä yksittäisen kuluttajan hyvinvointiin, mutta niistä tulee päättää ihan muissa säännöksissä kuin ympäristömerkin myöntämisen kriteereissä. Tällaiset ympäristömerkin todelliseen sisältöön kuulumattomat kriteerivaatimukset pilaavat vain ympäristömerkin ja sen hyvän tarkoituksen. Käsityksemme mukaan myöskään
kriteeriehdotuksessa mainituilla jauhopölykriteereillä ei ole mitään tekemistä ympäristön, sen hyvinvoinnin sekä Joutsenmerkin tavoitteiden toteutumisen kannalta (ks. kriteeriehdotus O 16).

Suomen Leipuriliitto toteaa, että edellä mainitun kaltaisten asioiden, kuten ravintosisällön tai työsuojelun/jauhopölyn, ei pidä olla mukana lainkaan Joutsenmerkin kriteerivaatimuksissa, eivät missään tapauksessa ainakaan merkin saamisen pakollisena edellytyksenä (O).

Toiseksi, jos merkki otetaan kuitenkin käyttöön, niin kaikenlaisten ja kaiken kokoisten leipomoiden pitää pystyä ottamaan merkki käyttöön, joten Joutsenmerkin käyttöä ei tule rajata vain leipomoihin, joiden tuotannosta on yli 50 % pehmeää ja/tai kovaa leipää.

Kolmanneksi toteamme sen, että itsestään selvää tulee olla, että Joutsenmerkin mahdollinen käyttö on vapaaehtoista ja tulee olemaan vapaaehtoista myös tulevaisuudessa.

Lopuksi Suomen Leipuriliitto toteaa, että on hyvin kyseenalaista tarvitaanko ylipäänsä tämäntyyppistä merkkiä leipomoalalle, koska erilaisia merkkejä on käytössä ennestään riittämiin. Yksittäinen kuluttaja ei voi mitenkään ymmärtää kaikkien merkkien sisältöä ja merkitystä, kun niitä eivät oikein ymmärrä edes kaikki elintarvikealan toimijat. Merkkien määrän kasvaessa kuluttajan tietämyksen taso vain entisestään heikkenee. Sen takia on erittäin tärkeää, että Joutsenmerkin tavoitteet ja merkin myöntämisen kriteerinä olevat edellytykset ovat järkevässä suhteessa keskenään. Joutsenmerkin tulee olla kaikin puolin selkeä ja yksiselitteinen, ympäristöön ja sen hyvinvointiin keskittyvä.  

Joutsenmerkin hakuprosessi on kaiken kaikkiaan varsin byrokraattinen ja työläs. Tämä todennäköisesti johtaa siihen, että varsinkaan monilla pienillä yrityksillä ei ole resursseja viedä hakuprosessia loppuun asti.

Katsomme, että edellä mainitut seikat huomioiden kriteeriehdotus on vielä niin keskeneräinen, että emme ota tässä yhteydessä kantaa muihin pyydettyihin asioihin.   

Kunnioittavasti

SUOMEN
LEIPURILIITTO RY
 
 Mika Väyrynen
Toimitusjohtaja