Lausunto kondiittorin ammattitutkinnon, leipurin ammattitutkinnon, kondiittorimestarin erikoisammattitutkinnon ja leipurimestarin erikoisammatti-tutkinnon perusteiden luonnoksista 25.1.2016

Lausuntona Suomen Leipuriliitto ry toteaa seuraavaa:

Suomen Leipuriliitto ry kannattaa edellä mainittujen ammattitutkintojen uudistamista ja toteaa, että ne voidaan hyväksyä jäljempänä esitettävillä pienillä muutoksilla ja huomioilla. Uudistus on hyvä askel perinteisen käsityötaidon vaalimiseen ja arvostamiseen.

MUUTOSESITYKSIÄ   

Tutkintojen nimikkeet

Leipuriliitto toteaa, että ammattitutkintojen nimikkeiden tulee olla johdonmukaisesti seuraavat:
- Leipurin ammattitutkinto, leipurikisälli, tutkinnon perusteet

- Kondiittorin ammattitutkinto, kondiittorikisälli, tutkinnon perusteet

- Leipurimestarin erikoisammattitutkinto, leipurimestari, tutkinnon perusteet

- Kondiittorin erikoisammattitutkinto, kondiittorimestari, tutkinnon perusteet

Leipuriliitto toteaa, että nimike kisälli on erittäin hyvä perinteinen nimi kuvaamaan pitkälle edennyttä ammattiosaamista. Leipomoalalla työskentelevät ihmiset ovat aina osanneet arvostaa perinteisiä ammattinimikkeitä. Tutkintonimike kisälli on selkeä etappi polulla kohti mestaritutkintoa.

Tutkinnon osa leipurin tai kondiittorin ammattitutkinnosta

Leipurin ammattitutkinto, kohta 8. Näkemyksemme mukaan teksti tulee selkeyden vuoksi muuttaa muotoon:

”Leipurin ammattitutkintoon voidaan valita kondiittorin ammattitutkinnosta yksi valinnainen osa, jolla korvataan yksi valinnainen tämän tutkinnon osa”.

Kondiittorin ammattitutkinto, kohta 9. Näkemyksemme mukaan teksti tulee selkeyden vuoksi muuttaa muotoon:

”Kondiittorin ammattitutkintoon voidaan valita leipurin ammattitutkinnosta yksi valinnainen osa, jolla korvataan yksi valinnainen tämän tutkinnon osa”.

Tutkinnon osa yrittäjän ammattitutkinnosta

Leipurin ammattitutkinto, kohta 7. Näkemyksemme mukaan teksti tulee selkeyden vuoksi muuttaa muotoon:

”Leipurin ammattitutkintoon voidaan valita yrittäjän ammattitutkinnosta yksi tutkinnon osa, jolla korvataan yksi valinnainen tämän tutkinnon osa”.

Kondiittorin ammattitutkinto, kohta 8. Näkemyksemme mukaan teksti tulee selkeyden vuoksi muuttaa muotoon:

”Kondiittorin ammattitutkintoon voidaan valita yrittäjän ammattitutkinnosta yksi tutkinnon osa, jolla korvataan yksi valinnainen tämän tutkinnon osa”.

Tutkinnon osa leipurin tai kondiittorin erikoisammattitutkinnosta

Leipurimestarin erikoisammattitutkinto kohta 7. Näkemyksemme mukaan teksti tulee muuttaa muotoon:

”Leipurin erikoisammattitutkintoon voidaan valita kondiittorimestarin ammattitutkinnosta yksi valinnainen osa, jolla korvataan yksi valinnainen tämän tutkinnon osa”.

Kondiittorimestarin ammattitutkinto kohta 8: Näkemyksemme mukaan teksti tulee muuttaa muotoon:

”Kondiittorin erikoisammattitutkintoon voidaan valita leipurimestarin ammattitutkinnosta yksi valinnainen osa, jolla korvataan yksi valinnainen tämän tutkinnon osa”.

Kisällitutkinnon suorittaminen edellytyksenä mestaritutkinnon suorittamiselle

Leipuriliitto katsoo, että kisällitutkinnon suorittamisen tulee olla edellytyksenä mestaritutkinnon suorittamiselle. Nyt tutkintorakenne mahdollistaa sen, että henkilö voi mennä suorittamaan ”suoraan” mestaritutkintoa. Kisällitutkinto ja sen suorittaminen on oppimispolku mestaritutkinnon suorittamiseen. Näin myös mestaritutkinnon suorittamisen arvostus entisestään lisääntyy. Leipuriliitto katsoo myös, että mestaritutkinnon arvostuksen kannalta olisi hyvä, jos mestaritutkinnon voisi suorittaa vasta tietyn ajan kuluttua kisällitutkinnon suorittamisesta, esimerkiksi kolmen vuoden kuluttua.

Muuta huomioitavaa

Leipuriliitto toteaa, että tutkintorakenteiden uudistamisen myötä sekä henkilökohtaistamisen että kolmikantaisesti toteutettavan arvioinnin merkitys entisestään korostuu.

Henkilökohtaistamisen kautta koulutusta järjestävän ammattioppilaitoksen tulee jo etukäteen pyrkiä varmistumaan siitä, että tutkintoa hakevalla henkilöllä on edellytykset suorittaa valitsemansa tutkinto. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos tutkintorakenteet mahdollistavat sen, että henkilö voi mennä suorittamaan mestaritutkintoa ilman, että henkilö on suorittanut ensin kisällitutkinnon.

Kolmikantaisesti tehtävän arvioinnin tulee varmistaa se, että tutkintoperusteiden ja arvioinnin kriteerit toteutuvat tutkintoja suoritettaessa. Tämän vuoksi on tärkeää, että koulutuksen järjestävä oppilaitos pitää huolen siitä, että kolmikantaiset arvioijat ovat kaikki ammatillisesti päteviä arvioimaan suoritettavaa tutkintoa. Tämä korostaa koulutuksen järjestävän ammattioppilaitoksen ammattitaitoa ja vastuuta valita pätevät arvioijat.         

Kunnioittavasti

SUOMEN LEIPURILIITTO RY

Mika Väyrynen