Leipuriliiton kannanotto Leipomoalan työntekijöiden työehtosopimus joustavammaksi 14.9.2016

Suomen Leipuriliitto ry:n hallituksen ja valtuuskunnan yhteiskokous pidettiin Helsingissä 13.9.2016.

Yhteiskokouksessa käsiteltiin myös tulevaa ETL:n ja SEL:n välillä käytävää työehto- sopimuskierrosta. Leipomoiden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen voimassa- olo päättyy 31.1.2017.

Leipuriliiton hallitus ja valtuuskunta toteavat yhteisenä kannanottonaan seuraavaa: lei- pomoalan pienet ja keskisuuret yritykset edellyttävät, että tällä työehtosopimuskierroksella Leipomoalan työntekijöitä koskevaan työehtosopimukseen tulee neuvotella sellaiset tekstimääräykset, jotka mahdollistavat, että työajoista voidaan sopia paikallisesti työaikalain mahdollistamalla tavalla.

Vähintäänkin leipomoalan työehtosopimuksesta tulee poistaa sellaiset tekstimääräykset, jotka tosiasiallisesti estävät paikallisten sopimusten tekemisen ja käyttöönoton.

Yksinkertaisin tapa tämän toteuttamiseksi on, että leipomoiden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen 25 §:ssä oleva ETL:n ja SEL:n veto-oikeus poistetaan.

Leipuriliiton hallitus ja valtuuskunta edellyttävät, että paikallinen sopimus ei tarkoita ainoastaan pääluottamusmiehen kanssa tehtävää sopimusta, vaan paikallinen sopimus tulee voida tehdä myös yksittäisen työntekijän ja/tai työntekijäryhmän kanssa.

Leipomoalan työehtosopimus on yleissitova vain niin kauan kuin ”riittävä määrä” pieniä ja keskisuuria leipomoyrityksiä on Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäseninä.

 

Jari Elonen                                             Anders Bondén

hallituksen puheenjohtaja                      valtuuskunnan puheenjohtaja