2019

Leipuri 8/2019: Pelirohkeus - niin jalkapallokentällä kuin työmarkkinaelämässä

                         Visa mod – både på fotbollsplanen och I arbetsmarkandslivet

Leipuri 7/2019: Leipomotyölaki ja sen soveltamisala - surullinen esimerkki suomalaisesta työlainsäädännöstä

                         Lagen om arbetet i bagerier och dess tillämpningsområde - ett sorligt exempel på finländsk arbetslagstiftning

Leipuri 6/2019: Suomalainen oikeusvaltio – järjestäytymättömät yritykset yhteiskunnan alinta pohjasakkaa?

                         Den finlandska rättstaten – icke-organiserade företag samhällets drägg?

Leipuri 5/2019: Pääasiana hyvät neuvottelusuhteet - tulokset toissijaisia

                         Huvudsaken är goda förhandlingsrelationer – resultaten underordnade

Leipuri 4/2019:Nykypäivän opettajat – nuorten elämän hallinnan avustajia ja byrokratian pyörittäjiä – mikä on ammatillisen osaamisen tulevaisuus?

                           Dagens lärare – livasbalansassistenter för unga och byråkratispecialister
Hur ser yrkeskunnandets framtid ut?

Leipuri 3/2019: Yleissitovuus syrjii räikeästi järjestäytymättömiä yrityksiä

                          Allmänt bindande kollektivavtal diskriminerar grovt oorganiserade företag

Leipuri 2/2019: Kilpailu- ja kuluttajaviraston valtaa pitää hajauttaa muille viranomaisille

                         Konkurrens- och konsumentverkets makt bör fördelas på andra myndigheter

Leipuri 1/2019: Otteita Paranoidilta optimistilta

                         Utdrag av en paranoid optimist