2023

Leipuri-lehti 8-2023: Uhkailu ja pelottelu ay-liikkeen voimavarana

                                Hot- och skrämseltaktik som resurs för fackrörelsen

Leipuri-lehti 7-2023: Epäreilut kauppatavat, vahvemman pelko ja elintarvikemarkkinavaltuutetun selvitys

                                 Orättvisa affärsmetoder, rädsla för den starkare och  livsmedelsmarknadsombudsmannens utredning

Leipuri-lehti 6-2023: Leipuripäivät Turussa, pääministerin juhlapuhe ja ay-liike

                                Bagardagarna i Åbo, statsministerns festtal och facket

Leipuri-lehti 5-2023:Hallitusohjelmassa on paljon hyvää pienille ja keskisuurille yrityksille

                                Regeringsprogrammet innehåller mycket som är bra för små och medelstora företag

Leipuri-lehti 4-2023: Tulevan hallituksen on uskallettava lopettaa työnantajien syrjintä

                                    Den kommande regeringen måste våga få slut på diskrimineringen av arbetsgivare

Leipuri-lehti 3-2023: Rohkeudesta ja nöyrtymisestä vahvemman tahdon edessä

                                   Om mod och förödmjukelse inför den starkare parten

Leipuri-lehti 2-2023: Elintarvikealan "tupo-ratkaisu" - kallista, älytöntä, mutta hyvääkin

                                   Livsmedelsbranschens ”inpo-lösning” – dyr, galen, men delvis positiv

Leipuri-lehti 1/2023: Ay-liike - yritystoiminnan keskittymisen ja hyväosaisten työntekijöiden veturina

                                   Facket främjar koncentrationen av företagsverksamheten och de välbärgade arbetstagarnas intressen