2022

Leipuri-lehti 8/2022. Puoli vuosisataa yritysten eriarvoista kohtelua leipomoalalla

                                 Ett halvt sekel av diskiriminerande behandling av företag I bageribranschen

Leipuri-lehti 7/2022: Leipomoiden kriisi syvenee kustannusten nousun myötä

                                 Bageriernas kris djupnar då kostnaderna ökar

Leipuri-lehti 6/2022: Vuosikokous - huolena julkishallinnon päättäjien joustamattomuus

                                 Årsmöte – bristande flexibilitet bland beslutsfattarna inom den offentliga förvaltningen väcker oro

Leipuri-lehti 5/2022: Yrittäjät - lomattomia arjen puurtajia

                                 Företagare – semesterlösa vardagsknegare

Leipuri-lehti 4/2022: Miten, mistä ja millä hinnalla raaka-aineita?

                                 Hur, varifrån och till vilket pris ska vi få råvarot?

Leipuri-lehti 3/2022: Kustannukset nousevat - nyt koetellaan ihmisten ahneutta ja inhimillisyyttä

                                 Kostnaderna stiger – nu prövas människornas girighet och medmänsklighe

Leipuri-lehti 2/2022: Kun mikään ei edelleenkään riitä

                                 När inget fortfarande är tillräckligt

Leipuri-lehti 1/2022: Yhden totuuden politiikasta ja vähän myös suomettumisesta

                                  En sanning om politik och även lite om finlandisering